3008 Hybrid4(写真は2010パリモーターショー出展車両)

3008 Hybrid4(写真は2010パリモーターショー出展車両)