TOYOTA i-TRILのボディサイズは2830×1500×1460mm(全長×全幅×全高)。乗車定員は3名

TOYOTA i-TRILのボディサイズは2830×1500×1460mm(全長×全幅×全高)。乗車定員は3名