「V40」「V40 クロスカントリー」計4825台をリコール

「V40」「V40 クロスカントリー」計4825台をリコール