「Toyota Safety Sense C」を初搭載

「Toyota Safety Sense C」を初搭載