2.0i-S EyeSight(サンシャイン・オレンジ)

2.0i-S EyeSight(サンシャイン・オレンジ)