2.0i-S EyeSightのシート。表皮はトリコット+合成皮革となり、オレンジステッチが施されている

2.0i-S EyeSightのシート。表皮はトリコット+合成皮革となり、オレンジステッチが施されている