Honda ウエルカムプラザ青山で開催された交通安全教育「あやとりぃひよこ編」

Honda ウエルカムプラザ青山で開催された交通安全教育「あやとりぃひよこ編」