「DIGITSで始めるディープラーニング画像分類」の講師を務めたNVIDIA合同会社 ディープラーニング部 森野慎也氏

「DIGITSで始めるディープラーニング画像分類」の講師を務めたNVIDIA合同会社 ディープラーニング部 森野慎也氏