「DIGITSによる物体検出入門」の講師を務めたNVIDIA合同会社 ディープラーニング部 村上真奈氏

「DIGITSによる物体検出入門」の講師を務めたNVIDIA合同会社 ディープラーニング部 村上真奈氏