「DAKAR EXPERIENCE」では「日野レンジャー」が走行パフォーマンスを披露

「DAKAR EXPERIENCE」では「日野レンジャー」が走行パフォーマンスを披露