「BLIZZAK VRX」。サイズは195/65 R15

「BLIZZAK VRX」。サイズは195/65 R15