EV「i3」の生産を独ライプツィヒの組み立て工場で開始

EV「i3」の生産を独ライプツィヒの組み立て工場で開始