Toyota Safety Sense PではPCSに歩行者検知機能が付加される

Toyota Safety Sense PではPCSに歩行者検知機能が付加される