「1.6i Eyesight」「1.6i-L EyeSight」「2.0i-L Eyeight」に採用されている17インチのアルミホイール

「1.6i Eyesight」「1.6i-L EyeSight」「2.0i-L Eyeight」に採用されている17インチのアルミホイール