FUJITSU TENのロゴが入った配布資料も見納めに

FUJITSU TENのロゴが入った配布資料も見納めに