KYOJOカップで使用されるレース専用マシンVITA-01

KYOJOカップで使用されるレース専用マシンVITA-01