ST-3クラスで優勝したカーナンバー15「OKABEJIDOSHA Z34」の長島正明選手

ST-3クラスで優勝したカーナンバー15「OKABEJIDOSHA Z34」の長島正明選手