「SKYACTIV-Xが高価である理由をもっと説明すべき」と筆者

「SKYACTIV-Xが高価である理由をもっと説明すべき」と筆者