10V型フローティング大画面を新採用してブルーレイに対応する「CN-F1X10BD」

10V型フローティング大画面を新採用してブルーレイに対応する「CN-F1X10BD」