SDLでカーナビやディスプレイオーディオとも連動可能な無料カーナビアプリ「LINE カーナビ」配信開始

SDLでカーナビやディスプレイオーディオとも連動可能な無料カーナビアプリ「LINE カーナビ」配信開始